CYR | LAT | ENG
Logo
0102030405060708091011 

 

 

PUT I ŽIVOTNA SREDINA

23 - 25. oktobar 2019.
Vrnjačka Banja, Srbija

Šesti naučno-stručni skup "PUT I ŽIVOTNA SREDINA"
će se održati od 23. do 25. oktobra 2019. godine
u Vrnjačkoj Banji, u hotelu "Fontana".

CILJEVI SKUPA:

- Potenciranje značaja primene principa održivog razvoja u putnoj privredi u savremenom društveno-političkom kontekstu

- Prepoznavanje i predlozi za rešavanje problema sa kojima se putna privreda susreće u ostvarivanju ciljeva zaštite životne sredine i upravljanje resursima od planiranja do održavanja putne mreže

- Razmena iskustava i jačanje regionalne saradnje u oblasti zaštite životne sredine od uticaja puteva i saobraćaja

- Promocija celovitog pristupa i kontinuiteta u sprovođenju principa i metoda zaštite životne sredine u svim fazama životnog ciklusa puta od planiranja, preko projektovanja, izgradnje i eksploatacije, do održavanja

ТЕMATSKE OBLASTI:

1. REGULATIVA I MEĐUNARODNA SARADNJA
- Nacionalno zakonodavstvo, pravilnici i standardi EU i međunarodne finansijske institucije, karbonski krediti, međunarodna saradnja

2. UTICAJI PUTA I SAOBRAĆAJA NA OKRUŽENJE
- Pokazatelji, modelovanje, praćenje stanja, proučavanje uticaja, mere zaštite, ublažavanja uticaja i kompenzacije, specifičnosti uticaja u gradskim uslovima, odnos puteva i prirodnog i kulturnog nasleđa

3. UTICAJI KLIMATSKIH PROMENA I DRUGIH FAKTORA NA SAOBRAĆAJ I PUTNU INFRASTRUKTURU
- Uticaj vremenskih i klimatskih ekstrema (poplave, snežni nanosi, vremenske nepogode), klizišta, primena održivih (environmental friendly) mera zaštite puteva, procene rizika od klimatskih promena, prilagođavanje na klimatske promene

4. UPRAVLJANJE RESURSIMA U PUTNOJ PRIVREDI
- Planiranje i zauzimanje prostora, upravljanje otpadom, reciklaža, životni ciklus materijala i konstrukcija, inovacije u cilju uštede resursa, energetska efikasnost, pristupačnost atraktivnim sadržajima (turizam)

Оrganizatori skupa:


Kontakt:
Srpsko društvo za puteve “Via-Vita”
, Bulevar Peka Dapčevića 45, 11000 Beograd, Srbija
Кontakt osoba: Vesna Mitreski
Тel/fax: +381 11 2493 134, Email: sdp.viavita@gmail.com

Коngresna agencija:
Оmnibus, Tel: +381 63 250 669, +381 11 2451 4662
Кontakt osoba: Dejan Vlaškalić
Email: office@putizivotnasredina.rs, dejan@omnibus.rs

 
all rights reserved: Srpsko društvo za puteve "Via-Vita" / dizajn: © 2017 / www.omnibus.rs