CYR | LAT | ENG
Logo
0102030405060708091011


 

 

TEME

"PUT I ŽIVOTNA SREDINA"
24 - 26. maj 2023. / Vrnjačka Banja, Srbija


Zbornik apstrakata PDF fajl (LINK) - 4 MB

 

Poslednjih decenija svedoci smo značajnog porasta stepena motorizacije u svetu i kod nas. Realno je očekivati da će taj trend biti nastavljen i u budućnosti. Ekonomski napredak zemlje u velikoj meri zavisi od stanja saobraćajne infrastrukture i ulaganja u njen razvoj. Potrebno je raditi na razvoju transportnog sistema koji pruža veću bezbednost, manje utiče na zdravlje i omogućuje bolji kvalitet života za sve ljude bez obzira na to koje saobraćajno sredstvo najčešće koriste. Kad se tome doda da putevi menjaju naselja, narušavaju prirodu i značajno doprinose globalnom negativnom uticaju na klimu na našoj planeti nameće se potreba za nalaženjem novih rešenja, kako u projektovanju novih saobraćajnica, tako i održavanju postojeće mreže. Očekivanja savremenog društva od saobraćaja pa stoga i od puteva definisani su u zemljama Evropske Unije frazom „Održivi transport“.

Naša zemlja, kao i region Zapadnog Balkana u celini, nalaze se u fazi intenziviranja procesa političkog približavanja zemljama Evropske unije i postepenog prilagođavanja njihovim visokim standardima. To je prilika za sveukupnu akciju.

U prethodnim godinama mnogi problemi postali su još izraženiji upravo zato što rapidno povećanje kretanja nisu pratile adekvatne mere sa ciljem ublažavanja problema koje drumski saobraćaj proizvodi. Potpunije upoznavanje problema, planiranje, projektovanje i primena mera treba da doprinesu unapređenju stanja, a praćenje i publikovanje indikatora omogućilo bi merenje napretka na jasan i pouzdan način.

Sve ovo navedeno ujedno je oblikovalo i teme skupa.

TEMATSKE OBLASTI:

1. REGULATIVA I MEĐUNARODNA SARADNJA
- Nacionalno zakonodavstvo, pravilnici i standardi EU i međunarodne finansijske institucije, karbonski krediti, međunarodna saradnja

2. UTICAJI PUTA I SAOBRAĆAJA NA OKRUŽENJE
- Pokazatelji, modelovanje, praćenje stanja, proučavanje uticaja, mere zaštite, ublažavanja uticaja i kompenzacije, specifičnosti uticaja u gradskim uslovima, odnos puteva i prirodnog i kulturnog nasleđa

3. UTICAJI KLIMATSKIH PROMENA I DRUGIH FAKTORA NA SAOBRAĆAJ I PUTNU INFRASTRUKTURU
- Uticaj vremenskih i klimatskih ekstrema (poplave, snežni nanosi, vremenske nepogode), klizišta, primena održivih (environmental friendly) mera zaštite puteva, procene rizika od klimatskih promena, prilagođavanje na klimatske promene

4. UPRAVLJANJE RESURSIMA U PUTNOJ PRIVREDI
- Planiranje i zauzimanje prostora, upravljanje otpadom, reciklaža, životni ciklus materijala i konstrukcija, inovacije u cilju uštede resursa, energetska efikasnost, pristupačnost atraktivnim sadržajima (turizam)

Kontakt:
Srpsko društvo za puteve “Via-Vita”
, Bulevar Peka Dapčevića 45, 11000 Beograd, Srbija
Кontakt osoba: Vesna Mitreski
Тel/fax: +381 11 2493 134, Email: sdp.viavita@gmail.com, Email: sdp@via-vita.rs

Коngresna agencija:
Оmnibus, Tel: +381 63 250 669, +381 11 451 4662
Кontakt osoba: Dejan Vlaškalić
Email: office@putizivotnasredina.rs, dejan@omnibus.rs

 
all rights reserved: Srpsko društvo za puteve "Via-Vita" / dizajn: © 2017 / www.omnibus.rs