CYR | LAT | ENG
Logo
0102030405060708091011 


 

ODBORI

"PUT I ŽIVOTNA SREDINA"
23 - 25. oktobar 2019. / Vrnjačka Banja, Srbija

NAUČNI ODBOR

Doc.dr Sanja Fric / Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu (ko-predsednik odbora)
V.prof.dr Goran Mladenović
/ Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
(ko-predsednik odbora)
Doc.dr Aleksandar Đukić / Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Prof.dr Vuk Bogdanović
/ Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
Prof. dr Dejan Filipović
/ Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
Prof.dr Velimir Šećerov
/ Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
Prof.dr Ratko Ristić
/ Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Prof.dr Draženko Glavić
/ Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
Prof.dr Vladan Tubić
/ Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Gojko Rikalović
/ Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Žaklina Stojanović
/ Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Biljana Abolmasov
/ Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Prof. dr Vladimir Đurđević / Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu
dr Zoran Radosavljević
/ Ministarstvo građevine saobraćaja i infrastrukture R. Srbije
dr Jelena Ćirilović
/ Institut IMS a.d. Beograd
Đorđe Mitrović
/ JP „Putevi Srbije“
dr Miloš Zdravković / JP „Putevi Srbije“

ORGANIZACIONI ODBOR


Andrić Ivan / PZP Valjevo (predsednik odbora)
Vuksanović Biljana / JP “Putevi Srbije”, Beograd
Samardžija Valbona / Institut za puteve, Beograd
Marić Miroslav / Institut za puteve, Beograd
Bajović Aleksandar / ARUP, Beograd
Aleksić Gorica / CIP, Beograd
Rangelov Stojan / PZP Ivanjica
Radović Milan / Udruženje "Putar"

 

Kontakt:
Srpsko društvo za puteve “Via-Vita”
, Bulevar Peka Dapčevića 45, 11000 Beograd, Srbija
Кontakt osoba: Vesna Mitreski
Тel/fax: +381 11 2493 134, Email: sdp.viavita@gmail.com

Коngresna agencija:
Оmnibus, Tel: +381 63 250 669, +381 11 451 4662
Кontakt osoba: Dejan Vlaškalić
Email: office@putizivotnasredina.rs, dejan@omnibus.rs

 
all rights reserved: Srpsko društvo za puteve "Via-Vita" / dizajn: © 2017 / www.omnibus.rs