CYR | LAT | ENG
Logo
0102030405060708091011

 


 

ODBORI

"PUT I ŽIVOTNA SREDINA"
24 - 26. maj 2023. / Vrnjačka Banja, Srbija

NAUČNI ODBOR

Mitrović Đorđe / JP „Putevi Srbije“ (predsednik odbora)
Doc.dr Fric Sanja
/ Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
V.prof.dr Mladenović Goran
/ Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
dr Naunović Zorana / Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Prof.dr Despotović Jovan / Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Doc.dr Jokanović Igor / Građevinski fakultet Subotica
Radulović Jevremović Snežana
/ Institut za puteve, Beograd
Dragović Nada
/ Institut za puteve, Beograd
Tasić Vladan
/ JP „Putevi Srbije“
Jeličić Mimoza
/ JP „Putevi Srbije“
Prof. dr Praščević Momir
/ Fakultet zaštite na radu, Univerzitet u Nišu

ORGANIZACIONI ODBOR


Andrić Ivan / PZP Valjevo (predsednik odbora)
Savković Dušan / Mott MaccDonald, predsednik SDP Via Vita
Vuksanović Biljana / JP “Putevi Srbije”, Beograd
Milentijević Aleksandar / ЈP “Putevi Beograda“
Samardžija Valbona / ЈP “Putevi Beograda“
Logarušić Josip / Šid projekt

 

Kontakt:
Srpsko društvo za puteve “Via-Vita”
, Bulevar Peka Dapčevića 45, 11000 Beograd, Srbija
Кontakt osoba: Vesna Mitreski
Тel/fax: +381 11 2493 134, Email: sdp.viavita@gmail.com

Коngresna agencija:
Оmnibus, Tel: +381 63 250 669, +381 11 451 4662
Кontakt osoba: Dejan Vlaškalić
Email: office@putizivotnasredina.rs, dejan@omnibus.rs

 
all rights reserved: Srpsko društvo za puteve "Via-Vita" / dizajn: © 2017 / www.omnibus.rs