CYR | LAT | ENG
Logo
0102030405060708091011 

 

 

 


 

PROGRAM

"PUT I ŽIVOTNA SREDINA"
23 - 25. oktobar 2019. / Vrnjačka Banja, Srbija

* Organizator zadržava pravo promene programa bez prethodne najave

23. OKTOBAR, sreda

Hotel "Fontana", Vrnjačka Banja

KOKTEL DOBRODOŠLICE
18:00 - 19:00

17:00 - 19:00 Registracija učesnika
24. OKTOBAR, četvrtak SALA 1
10:00 - 12:00 Registracija učesnika
12:00 - 13:00 OTVARANJE SKUPA
13:00 - 14:00 Ručak
14:15 - 15:15

Uvodna predavanja, plenarno
Moderator: Goran Mladenović
Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet

Francesca Sambo,
Stefano Biondi
/ Stormwater Italia
Highways and Environmental Protection a new paradigm: the Case study of the Pedemontana Veneta and Passante di Mestre
Doc.dr Miloš Marjanović /
Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet
Upravljanje rizicima od prirodnih hazarda na putnoj mreži u svetlu klimatskih promena
Jovan Despotović,
Aleksandar Đukić /
Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet
Koji deo hidrograma kišnog oticaja treba prečišćavati i kako?
15:15 - 15:30 Kafe pauza
15:30 - 16:30

T1. Regulativa i međunarodna saradnja

SESIJA 1 / Regulativa i međunarodna saradnja
Moderator: Đorđe Mitrović
JP Putevi Srbije

Dušan Savković,
Aleksandra Jovanović
Uvođenje socijalnih aspekata u dosadašnju praksu i regulativu studija o proceni uticaja na životnu sredinu
Ana Pavlović Primena međunarodnih standarda za zaštitu životne sredine i društveno-ekonomskih pitanja: Srbija i region
Jovana Arsić Implementacija društveno-ekonomskih standarda pri realizaciji linijskih infrastrukturnih projekata; prednosti i izazovi
Nikola Marković Rimski putevi u Srbiji - značaj istraživanja u cilju zaštite i promovisanja kulturnog nasleđa
16:30 - 18:00

OKRUGLI STO
Тema:
Procedure realizacije zaštite prirodnih resursa i izgradnja autoputeva
(Primeri tehničkih rešenja kanalisanja i prečišćavanja kišnog oticaja sa mosta i autoputa u Ostružnici i Dimitrovgraduу)

18:00 - 20:00

slobodno vreme / obilazak Vrnjačke Banje

20:30 - ... Svečana večera sa muzikom u hotelu "Fontana"
25. OKTOBAR, petak SALA 1
09:00 - 10:30

T2. Uticaj saobraćaja i putne infrastrukture na okruženje

SESIJA 2 / 1 ... Uticaj saobraćaja i putne infrastrukture na okruženje
Moderator: Vladan Tubić
Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

Sanja Fric, Dejan Gavran, Vladan Ilić, Filip Trpčevski, Stefan Vranjevac, Miloš Lukić
Analiza uticaja razvoja putne infrastrukture na životinjska staništa
Mihajlo Stanković Mortalitet nekih predstavnika faune vertebrata na putevima rezervata Zasavica
Branimir Ivanković,
Nikola Vasiljević
Izrada propusta za migraciju sitnih životinja u okviru zaštićene zone specijalni rezervat prirode “Ludaško jezero” između naselja Hajdukovo i Palić
Dragana Marisavljević, Ana Anđelković, Goran Tmušić,
Danijela Pavlović
Putevi kao koridori širenja invazivnih biljaka (korova)
Mladen Marković,
Sara Lukić,
Aleksandar Baumgertel,
Marko Maslaković
Šumski snegozaštitni pojasevi za zaštitu puteva: studija slučaja prevoj Čestobrodica
Vladan Ilić, Dejan Gavran, Sanja Fric, Filip Trpčevski, Stefan Vranjevac, Miloš Lukić
Analiza uticaja reklamnih sadržaja pored puta na distrakciju pažnje vozača s posledicama na bezbednost saobraćaja
10:30 - 10:45 Кafe pauza
10:45 - 11:45 SESIJA 2 / 2 ... Uticaj saobraćaja i putne infrastrukture na okruženje
Moderator: Sanja Fric
Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet
Nemanja Stepanović, Vladan Tubić, Marina Milenković Efekti primene električnih vozila na životnu sredinu
Radomir Mijailović, Dalibor Pešić, Đorđe Petrović Automobili na elektro pogon – potencijal za smanjenje
emisije CO2-e u saobraćaju
Saša Vasiljević, Jasna Glišović, Nadica Stojanović, Ivan Grujić Sistem za kočenje kao izvor čestica na vozilu
Anica Kocić, Nikola Čelar, Jelena Kajalić, Stamenka Stanković Uticaj raskrsnica regulisanih svetlosnim signalima
na potrošnju goriva
Stefan Vranjevac, Dejan Gavran, Sanja Fric, Vladan Ilić, Filip Trpčevski, Miloš Lukić
Pravilno iskorišćenje prostora pri projektovanju
saobraćajnica u gradovima
11:45 - 12:45 SESIJA 2 / 3a ... Uticaj saobraćaja i putne infrastrukture na okruženje
Moderator: Vuk Bogdanović
Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu
Miloš Lukić, Dejan Gavran, Sanja Fric, Vladan Ilić, Filip Trpčevski,
Stefan Vranjevac
Metodologija proračuna helikopterske buke
primenom INM modela
Miloš Malbaša, Vladimir Đorić,
Vladan Tubić
Uticaj povećanja ograničenja brzine na autoputevima u Republici Srbiji na nivo zagađenja bukom
Dragana Božić,
Vladan Tubić
Analiza uticaja ograničenja brzina na vangradskim putevima
na životnu sredinu
Marijo Vidas, Vladan Tubić,
Draženko Glavić
Eksterni troškovi saobraćaja značajni sa aspekta uticaja puta na životnu sredinu - DP IB 21 Novi Sad – Ruma
Jelica Davidović, Dalibor Pešić, Boris Antić Mesto umora u strukturi čovek-vozilo-put i okruženje
13:00 - 14:00 RUČAK
14:15 - 15:45 SESIJA 2 / 3b ... Uticaj saobraćaja i putne infrastrukture na okruženje
Moderator: Draženko Glavić
Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
Ljubiša Bezbradica,
Boško Josimović,
Saša Milijić
Zaštita životne sredine pri planiranju koridora autoputeva na primeru strateške procene uticaja prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora autoputa E-80, deonica Niš-Merdare na životnu sredinu
Miloš Mladenović, Nemanja Stepanović, Miloš Petković Analiza prognoziranih saobraćajnih tokova za budući autoput Pojate – Preljina i uticaj na životnu sredinu
Nebojša Stefanović, Saša Milijić, Danijela Srnić Usaglašavanje projektne i planske dokumentacije sa ograničenjima u prostoru i interesima lokalne zajednice – primer koridora autoputa Požega-Boljare
Stefan Stojanović,
Vladan Tubić
Uticaj vremenskih neprilika na brzine vozila na vangradskim dvotračnim putevima
15:45 - 16:00 Zaključci i zatvaranje skupa
(Sala 1)
25. OKTOBAR, petak SALA 2
09:00 - 10:30

T3. Uticaji klimatskih promena i drugih faktora na saobraćaj i putnu infrastrukturu

SESIJA 3 ... Klimatske promene, hidrotehnički aspekti, uticaj puta na okruženje
Moderator: Jovan Despotović
Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet

Dalibor Pešić, Boris Antić, Emir Smailović Uticaj vremenskih uslova na nastanak saobraćajnih nezgoda na brzim saobraćajnicama
Stevan Prohaska,
Milan Stojković
Još jednom o uticaju klimatskih ekstrema na procenu rizika
od plavljenja saobraćajnica i putnih infrastruktura
Zorica Jeremić,
Nevena Jeremić
Uticaj vremenskih i klimatskih promena na zemljište i putnu infrastrukturu na području deonice državnog puta IB reda broj 30, Ivanjica-Ušće
Ratko Ristić, Vukašin Milčanović, Siniša Polovina, Ivan Malušević, Boris Radić Kriterijumi za procenu ugroženosti puteva I i II reda
od pojave bujičnih poplava
Ratko Ristić, Vukašin Milčanović, Siniša Polovina, Ivan Malušević, Boris Radić, Zoran Nikić,
Igor Petrović
Uticaj mreže šumskih puteva i vlaka na intenzitet površinskog oticaja i erozionih procesa na slivu Jelovičke reke u parku prirode „Stara planina“
10:30 - 10:45 Кafe pauza
11:00 - 12:15

SESIJA 4 ... Upravljanje resursima u putnoj privredi
Moderator: Zorana Naunović
Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet

Suzana Stefanović, Bratislav Milić, Olivera Đokić, Marijana Nikolić Ivanović
Uticaj preopterećenja vozila kao aspekt upravljanja putevima u Republici Srbiji
Zorana Naunović Proizvodnja energije iz komunalnog otpada
Miloš Despotović Upravljanje viškom zemlje iz iskopa - praksa, problemi i potrebna rešenja za usklađivanje sa međunarodnom
praksom i principima cirkularne ekonomije
13:00 - 14:00 RUČAK
14:15 - 15:45

SESIJA 5 ... Alternativni materijali
Moderator: Jelena Ćirilović,
Institut IMS, Beograd

Nikola Karanović Procena emisije CO2 građevinskih materijala i
generisanog građevinskog otpada na Koridoru 10
primenom softvera OpenLCA
Isidora Pančić Uticaj poroznih asfalta na životnu sredinu
Shahin Eskandarsefat, Loretta Venturini, Lorenzo Sangalli, Luca Baccellieri,
Klajdi Kulla
100% cold recycled asphalt mixture using a multi-functional rejuvenator/binders
Đorđe Tošković, Pavle Jovanović, Uroš Tatić, Imre Pap
Primena različitih vrsta rejuveninatora kod reciklaže struganog asfalta
15:45 - 16:00 Zaključci i zatvaranje skupa
(Sala 1)
   
26 и 27. oktobar
subota i nedelja


Mogućnost produženja boravka
po povlašćenim cenama smeštaja
po dogovoru sa hotelom

 

Kontakt:
Srpsko društvo za puteve “Via-Vita”
, Bulevar Peka Dapčevića 45, 11000 Beograd, Srbija
Кontakt osoba: Vesna Mitreski
Тel/fax: +381 11 2493 134, Email: sdp.viavita@gmail.com

Коngresna agencija:
Оmnibus, Tel: +381 63 250 669, +381 11 451 4662
Кontakt osoba: Dejan Vlaškalić
Email: office@putizivotnasredina.rs, dejan@omnibus.rs

all rights reserved: Srpsko društvo za puteve "Via-Vita" / dizajn: © 2017 / www.omnibus.rs