CYR | LAT | ENG
Logo
имаге
0102030405060708091011
 

 

ТЕМЕ

"Пут и животна средина"
24 - 26. мај 2023. / Врњачка Бања, Србија


Зборник апсраката ПДФ фајл (ЛИНК) - 4 MB

 

Последњих деценија сведоци смо значајног пораста степена моторизације у свету и код нас. Реално је очекивати да ће тај тренд бити настављен и у будућности. Економски напредак земље у великој мери зависи од стања саобраћајне инфраструктуре и улагања у њен развој. Потребно је радити на развоју транспортног система који пружа већу безбедност, мање утиче на здравље и омогућује бољи квалитет живота за све људе без обзира на то које саобраћајно средство најчешће користе. Кад се томе дода да путеви мењају насеља, нарушавају природу и значајно доприносе глобалном негативном утицају на климу на нашој планети намеће се потреба за налажењем нових решења, како у пројектовању нових саобраћајница, тако и одржавању постојеће мреже. Очекивања савременог друштва од саобраћаја па стога и од путева дефинисани су у земљама Европске Уније фразом „Одрживи транспорт“.

Наша земља, као и регион Западног Балкана у целини, налазе се у фази интензивирања процеса политичког приближавања земљама Европске уније и постепеног прилагођавања њиховим високим стандардима. То је прилика за свеукупну акцију.

У претходним годинама многи проблеми постали су још израженији управо зато што рапидно повећање кретања нису пратиле адекватне мере са циљем ублажавања проблема које друмски саобраћај производи. Потпуније упознавање проблема, планирање, пројектовање и примена мера треба да допринесу унапређењу стања, а праћење и публиковање индикатора омогућило би мерење напретка на јасан и поуздан начин.

Све ово наведено уједно обликовало је и теме скупа.

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ:

1. РЕГУЛАТИВА И МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
- Национално законодавство, правилници и стандарди ЕУ и међународне финансијске институције, карбонски кредити, међународна сарадња

2. УТИЦАЈИ ПУТА И САОБРАЋАЈА НА ОКРУЖЕЊЕ
- Показатељи, моделовање, праћење стања, проучавање утицаја, мере заштите, ублажавања утицаја и компензације, специфичности утицаја у градским условима, однос путева и природног и културног наслеђа

3. УТИЦАЈИ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА И ДРУГИХ ФАКТОРА НА САОБРАЋАЈ И ПУТНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
- Утицај временских и климатских екстрема (поплаве, снежни наноси, временске непогоде), клизишта, примена одрживих (environmental friendly) мера заштите путева, процене ризика од климатских промена, прилагођавање на климатске промене.

4. УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА У ПУТНОЈ ПРИВРЕДИ
- Планирање и заузимање простора, управљање отпадом, рециклажа, животни циклус материјала и конструкција, иновације у циљу уштеде ресурса, енергетска ефикасност, приступачност атрактивним садржајима (туризам)

Контакт:
Српско друштво за путеве “Via-Vita”
, Булевар Пека Дапчевића 45, 11000 Београд, Србија
Контакт особа: Весна Митрески
Тел/факс: +381 11 2493 134, Email: sdp.viavita@gmail.com, Email: sdp@via-vita.rs

Конгресна агенција:
Омнибус, Tел: +381 63 250 669, +381 11 451 4662
Контакт особа: Дејан Влашкалић
Email: office@putizivotnasredina.rs, dejan@omnibus.rs

 
all rights reserved: Српско друштво за путеве "Via-Vita" / дизајн: © 2017 / www.omnibus.rs