CYR | LAT | ENG
Logo
имаге
0102030405060708091011 

ПРОГРАМ
ПДФ ВЕРЗИЈА

"Пут и животна средина"
23 - 25. октобар 2019. / Врњачка Бања, Србија

* Организатор задржава право промене програма без претходне најаве
ажурирано: 20. октобар 2019.

23. ОКТОБАР, среда

Хотел "ФОНТАНА", Врњачка Бања

КОКТЕЛ ДОБРОДОШЛИЦЕ
18:00 - 19:00

17:00 - 19:00 Регистрација учесника
24. ОКТОБАР, четвртак САЛА 1
10:00 - 12:00 Регистрација учесника

12:00 - 13:00

ОТВАРАЊЕ СКУПА

13:00 - 14:00 Ручак
14:15 - 15:15

Уводна предавања, пленарно
Модератор: Горан Младеновић
Универзитет у Београду, Грађевински факултет

Francesca Sambo,
Stefano Biondi
/ Stormwater Italia
Highways and Environmental Protection a new paradigm:
the Case study of the Pedemontana Veneta and
Passante di Mestre
Милош Марјановић
/ Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
Управљање ризицима од природних хазарда на путној мрежи у светлу климатских промена
Јован Деспотовић,
Александар Ђукић
/ Универзитет у Београду, Грађевински факултет
Који део хидрограма кишног отицаја треба пречишћавати
и како?“
15:15 - 15:30 Кафе пауза
15:30 - 16:30

T1. Регулатива и међународна сарадња

СЕСИЈА 1 / Регулатива и међународна сарадња
Модератор: Ђорђе Митровић
ЈП Путеви Србије

Душан Савковић,
Александра Јовановић
Увођење социјалних аспеката у досадашњу праксу и регулативу студија о процени утицаја на животну средину
Ана Павловић Примена међународних стандарда за заштиту животне средине и друштвено-економских питања: Србија и регион
Јована Арсић Имплементација друштвено-економских стандарда при реализацији линијских инфраструктурних пројеката; предности и изазови
Никола Марковић Римски путеви у Србији - значај истраживања у циљу заштите и промовисања културног наслеђа
16:30 - 18:00

ОКРУГЛИ СТО
Тема:
Процедуре реализације заштите природних ресурса и изградња аутопутева
(Примери техничких решења каналисања и пречишћавања кишног отицаја са моста и аутопута у Остружници и Димитровграду)

18:00 - 20:00

слободно време / обилазак Врњачке Бање

20:30 - ... Свечана вечера са музиком у хотелу "Фонтана"
25. ОКТОБАР, петак САЛА 1
09:00 - 10:30

T2. Утицаји пута саобраћаја на окружење

СЕСИЈА 2 / 1 ... Утицај саобраћаја и путне инфраструктуре на окружење
Модератор: Владан Тубић
Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет

Сања Фриц, Дејан Гавран, Владан Илић, Филип Трпчевски, Стефан Врањевац,
Милош Лукић
Анализа утицаја развоја путне инфраструктуре на животињска станишта
Михајло Станковић Морталитет неких представника фауне вертебрата на путевима резервата Засавица
Бранимир Иванковић,
Никола Васиљевић
Израда пропуста за миграцију ситних животиња у оквиру заштићене зоне специјални резерват природе “Лудашко језеро” између насеља Хајдуково и Палић
Драгана Марисављевић, Ана Анђелковић, Горан Тмушић,
Данијела Павловић
Путеви као коридори ширења инвазивних биљака (корова)
Младен Марковић,
Сара Лукић,
Александар Баумгертел, Марко Маслаковић
Шумски снегозаштитни појасеви за заштиту путева: студија случаја превој Честобродица
Владан Илић, Дејан Гавран, Сања Фриц, Филип Трпчевски, Стефан Врањевац, Милош Лукић
Анализа утицаја рекламних садржаја поред пута на дистракцију пажње возача с последицама на безбедност саобраћаја
10:30 - 10:45 Кафе пауза
10:45 - 11:45 СЕСИЈА 2 / 2 ... Утицај саобраћаја и путне инфраструктуре на окружење
Модератор: Сања Фриц
Универзитет у Београду, Грађевински факултет
Немања Степановић, Владан Тубић, Марина Миленковић Ефекти примене електричних возила на животну средину
Радомир Мијаиловић, Далибор Пешић, Ђорђе Петровић Аутомобили на електро погон – потенцијал за смањење емисије CO2-е у саобраћају
Аница Коцић, Никола Челар, Јелена Кајалић, Стаменка Станковић Утицај раскрсница регулисаних светлосним сигналима на потрошњу горива
Стефан Врањевац, Дејан Гавран, Сања Фриц, Владан Илић, Филип Трпчевски,
Милош Лукић
Правилно искоришћење простора при пројектовању саобраћајница у градовима
11:45 - 12:45 СЕСИЈА 2 / 3 ... Утицај саобраћаја и путне инфраструктуре на окружење
Модератор: Вук Богдановић
Факултет техничких наука
- Универзитет у Новом Саду
Милош Лукић, Дејан Гавран, Сања Фриц, Владан Илић, Филип Трпчевски,
Стефан Врањевац
Методологија прорачуна хеликоптерске буке
применом INM модела
Милош Малбаша, Владимир Ђорић, Владан Тубић Утицај повећања ограничења брзине на аутопутевима у Републици Србији на ниво загађења буком
Драгана Божић,
Владан Тубић
Анализа утицаја ограничења брзина на ванградским путевима на животну средину
Маријо Видас, Владан Тубић, Драженко Главић Екстерни трошкови саобраћаја значајни са аспекта утицаја пута на животну средину - ДП Iб 21 Нови Сад – Рума
Јелица Давидовић, Далибор Пешић, Борис Антић Место умора у структури човек-возило-пут и окружење
13:00 - 14:00 РУЧАК
14:15 - 15:45 СЕСИЈА 2 / 4 ... Утицај саобраћаја и путне инфраструктуре на окружење
Модератор: Драженко Главић
Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет
Љубиша Безбрадица,
Бошко Јосимовић,
Саша Милијић
Заштита животне средине при планирању коридора аутопутева на примеру стратешке процене утицаја просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80,
деоница Ниш-Мердаре на животну средину
Милош Младеновић, Немања Степановић, Милош Петковић Анализа прогнозираних саобраћајних токова за будући аутопут Појате – Прељина и утицај на животну средину
Небојша Стефановић, Саша Милијић, Данијела Срнић Усаглашавање пројектне и планске документације са ограничењима у простору и интересима локалне заједнице – пример коридора аутопута Пожега-Бољаре
Стефан Стојановић,
Владан Тубић
Утицај временских неприлика на брзине возила на ванградским двотрачним путевима
15:45 - 16:00 Закључци и затварање скупа
(Сала 1)
25. ОКТОБАР, петак САЛА 2
09:00 - 10:30

T3. Утицаји климатских промена и других фактора на саобраћај и путну инфраструктуру

СЕСИЈА 3 ... Климатске промене, хидротехнички аспекти, утицај пута на окружење
Модератор: Јован Деспотовић
Универзитет у Београду, Грађевински факултет

Стеван Прохаска,
Милан Стојковић
Још једном о утицају климатских екстрема на процену ризика од плављења саобраћајница и путних инфраструктура
Зорица Јеремић,
Невена Јеремић
Утицај временских и климатских промена на земљиште и путну инфраструктуру на подручју деонице државног пута Iб реда број 30, Ивањица-Ушће
Наташа Јоковић
Затворени системи одводњавања аутопута –
уградња сепаратора уља и масти,
искуства при изградњи Kоридора 10 и Kоридора 11
Далибор Пешић, Борис Антић, Емир Смаиловић Утицај временских услова на настанак саобраћајних
незгода на брзим саобраћајницама
10:30 - 10:45 Кафе пауза
10:45 - 12:45

СЕСИЈА 4 ... Управљање ресурсима у путној привреди
Модератор: Зорана Науновић
Универзитет у Београду, Грађевински факултет

Сузана Стефановић, Братислав Милић, Оливера Ђокић, Маријана Николић Ивановић
Утицај преоптерећења возила као аспект управљања путевима у Републици Србији
Зорана Науновић Производња енергије из комуналног отпада
 

СЕСИЈА 5 ... Алтернативни материјали
Модератор: Јелена Ћириловић,
Институт ИМС, Београд

Исидора Панчић Утицај порозних асфалта на животну средину
Shahin Eskandarsefat, Loretta Venturini, Lorenzo Sangalli, Luca Baccellieri, Klajdi Kulla 100% cold recycled asphalt mixture using a multi-functional rejuvenator/binders
Ђорђе Тошковић, Павле Јовановић, Урош Татић, Имре Пап Примена различитих врста рејувенинатора код рециклаже струганог асфалта
13:00 - 14:00 РУЧАК
15:45 - 16:00 Закључци и затварање скупа
(Сала 1)
   
26 и 27. октобар
субота и недеља


Могућност продужења боравка
по повлашћеним ценама смештаја
по договору са хотелом

 

Контакт:
Српско друштво за путеве “Via-Vita”
, Булевар Пека Дапчевића 45, 11000 Београд, Србија
Контакт особа: Весна Митрески
Тел/факс: +381 11 2493 134, Email: sdp.viavita@gmail.com

Конгресна агенција:
Омнибус, Tел: +381 63 250 669, +381 11 451 4662
Контакт особа: Дејан Влашкалић
Email: office@putizivotnasredina.rs, dejan@omnibus.rs

 
all rights reserved: Српско друштво за путеве "Via-Vita" / дизајн: © 2017 / www.omnibus.rs