CYR | LAT | ENG
Logo
имаге
0102030405060708091011 

 

 


 

ОРГАНИЗАТОРИ

"Пут и животна средина"
23 - 25. октобар 2019. / Врњачка Бања, Србија

Српско друштво за путеве "Via-Vita"

Српско друштво за путеве вуче корене из далеке 1934 године, као један од правних сукцесора тадашњег Друштва за путеве, основаног на Техничком факултету у Београду од стране истакнутих стручњака, инжењера, професора и руководиоца у ондашњем путном систему. Оснивачка Скупштина одржана је 17.05.1934. године, а одмах по формирању из Београда је покренута иницијатива да се у ондашњим бановинама, у њиховим седиштима, као и већим градовима, формирају Друштва за путеве и одмах почну са радом. Први часопис који издаје Друштво звао се „Гласник“.

Рад и организација Српског друштва за путеве од 1934. до 1940. године одвијали су се у почетним корацима стварања садржаја рада и организације на својој територији, као и подстицају да се организују Друштва за путеве у преосталим бановинама и већим местима, а такође се радило и на повезивању Друштва са Друштвима суседних земаља и међународним организацијама за путеве. Друштво је имало за циљ да прати и разматра сва стручна питања везана за развој путне мреже, њено модернизовање, унапређење и специјализацију стручног особља на пројектовању, грађењу и одржавању путева. Руководство Друштва је имало посебан задатак да редовно обезбеђује финансијска средства за нормалан рад Друштва, штампање „Гласника“ и друге активности. Финансијска средства су обезбеђивана путем чланарине, реклама у часопису, донација свих заинтересованих организација и појединаца.

Српско друштво за путеве је давало предлоге и своје примедбе на законодавна акта, прописе и стандарде. Редовне скупштине су одржаване годишње, а сваке друге године конгреси, стручна предавања, изложбе посвећене актуелним темама и др. Посебна пажња је посвећена сарадњи са међународним организацијама за путеве као што су: „Стално међународно удружење за конгресе путева“ са седиштем у Паризу (то удружење је 1934. године обележило 20 година постојања) и Удружење Друштава за путеве са суседним државама (Македонијом, Бугарском, Грчком и Румунијом).

После II светског рата Друштво за путеве Србије Via-Vita наставило је са радом 17.05.1953. године на Скупштини која је одржана у Београду. За председника је изабран Радојица Јауковић, дипл.инж.грађ. који је тада био директор Дирекције за путеве Србије. Тада је одлучено и да се издаје часопис „Пут и саобраћај“. Редовно су одржаване годишње скупштине. Друштво је консултовано код доношења свих законских прописа и норматива путног система. Тимови који су креирали рад Друштва, плански су остваривали све идеје, и то посебно када је реч о сарадњи са IRF, AIPCKR и другим међународним организацијама у свету. Српско друштво за путеве је редовно и активно учествовало у раду у Савезу друштава за путеве Југославије.

Институт за путеве ад Београд

Институт за путеве и мостове основан је Уредбом Владе Народне Републике Србије од 1950. године, са задатком да на научној основи проучава и предлаже решења за изградњу, одржавање и поправку путева и мостова у Народној Републици Србији. Садашњу физиономију Институт за путеве је добио 1972. године када се интегрисао са Заводом за студије и пројектовање путева и мостова “Траса”, која је основана Решењем Владе НР Србије број 105 од 06.04.1950. године. Као најзначајнији догађаји у историји Института за путеве издвајају се почеци делатности:

- 1958. год. Завода за технологију грађења
- 1959. год. Завода за грађевинске материјале
- 1961. год. Завода за геомеханику (сада Завод за геотехнику)
- 1969. год. Завода за саобраћај и економију
- 1980. год. Завода за коловозне конструкције
- У периоду од 1982. до 1990. године Институт за путеве је номинован од стране Светске банке – Института за привредни развој (ЕДИ) и Холандске Владе за организацију шестонедељног курса под називом “Техно-економска оправданост планирања, пројектовања, изградње и одржавања путева у земљама у развоју”. Овај курс похађало је 250 стручњака из 20 земаља Азије, 23 земље из Африке и 10 земаља из Средње и Јужне Америке.
- У периоду од 1950. до 2005. године Институт за путеве је организовао из области основних делатности 7 симпозијума, 3 научно-стручна скупа, 3 међународна скупа, 20 саветовања, 1 конференцију и 5 семинара.
- У протеклом периоду, поред рада у свим југословенским републикама, Институт за путеве је своје услуге пружао и у следећим земљама: Либији, Ираку, Алжиру, Русији, Габону, Египту, Конгу, Анголи, Зимбабвеу, Кенији, Замбији, Малезији, Јордану и др.

Грађевински факултет Универзитета у Београду

Грађевински факултет Универзитета у Београду је најстарија и највиша образовна и научна институција у области грађевинарства и геодезије у нашој земљи. Наш факултет има дугу и богату традицију, почеци наставе из области грађевинарства на овим просторима везују се за 1846. годину кад је Књаз Српски Александар Карађорђевић својим указом основао Инџинирску школу у Београду. Стога се ова година налази и на грбу факултета уз латинске речи studere, docere, aedificare које симболизују делатност факултета у области наставе, науке и струке.

Од оснивања самосталног Грађевинског факултета, на њему је дипломирало око 11.600 грађевинских и геодетских инжењера, одбрањено око 540 магистарских и 285 докторских теза. Током овог периода на Грађевинском факултету предавала су велика имена српског градитељства, док је са факултета бирано 16 редовних и 6 дописних чланова САНУ и других иностраних академија.

Контакт:
Српско друштво за путеве “Via-Vita”
, Булевар Пека Дапчевића 45, 11000 Београд, Србија
Контакт особа: Весна Митрески
Тел/факс: +381 11 2493 134, Email: sdp.viavita@gmail.com

Конгресна агенција:
Омнибус, Tел: +381 63 250 669, +381 11 451 4662
Контакт особа: Дејан Влашкалић
Email: office@putizivotnasredina.rs, dejan@omnibus.rs

 
all rights reserved: Српско друштво за путеве "Via-Vita" / дизајн: © 2017 / www.omnibus.rs