CYR | LAT | ENG
Logo
0102030405060708091011
 

 

ИСТОРИЈАТ

"Пут и животна средина"
24 - 26. мај 2023. / Врњачка Бања, Србија

(из излагања Ђорђа Митровића на Свечаном отварању 5. скупа "Пут и животна средина", 2017.)

Добро дошли на пети научно – стручни скуп "Пут и животна средина". Окупљања и размена искустава стручњака Србије и региона које повезује проблематика односа животне средине и путне привреде са најразличитијих аспеката има вишедеценијску традицију и дозволите ми да вас укратко подсетим, односно упознам са историјом наших дружења.

Научно – стручни скуп "Пут и животна средина" је настао на иницијативу асистента Грађевинског факултета у Београду покојног магистра Милана Вељковића, који је још у студентским данима, касних осамдесетих увидео значај утицаја пута на окружење израдом семинарских и научних радова који обрађују проблематику буке од друмског саобраћаја и негативне последице које изазива на еколошке потенцијале. Саветовање је, под именом Први југословенски научно – стручни скуп Пут и животна средина одржан на Жабљаку, априла 1994. Године, у организацији Друштва за путеве Via Vita, Грађевинског факултета у Београду и Института за путеве, Београд. Учесници су се упознавали са принципима заштите животне средине и препознавали њихове специфичности у пројектовању путева, а све у складу са првом регулативом усвојеном у нашој земљи која се тицала животне средине, Закон о заштити животне средине из 1991. И Закон о процени утицаја из 1992.

Други скуп, одржан на истом месту, али уз повољније временске услове, учесници првог саветовања ће знати шта се под тим подразумева, одржан је јуна 1998. Године и ту су презентована прва искуства стручњака у изради претходних и детаљних анализа утицаја пута на животну средину. Бука је ушла у први план, као најзначајнији утицај који генерише саобраћај на путевима кроз примере моделовања и решења заштите утемељена на страним, пре свега немачким искуствима. Било је неколико радова који презентују искуства санације клизишта на путевима, као примера утицаја окружења на изграђене конструкције.

2002., на Трећем скупу, такође на Жабљаку, била је заступљена брига о угрожавању биодиверзитета од стране изградње, експлоатације и самог присуства путева као објеката- Ту смо се први пут сусрели са специфичностима социјалних последица односа пута и људске заједнице.

Место окупљања стручњака и научника четвртог скупа, јуна 2006., у истој организацији као претходна три, била је планина Тара. Од усвајања новог, савременијег, сета закона везаних за заштиту животне средине уопште, прошле су непуне две године, а израда пратеће регулативе била је у завршној фази и дискусије о њиховој примењивости су обележиле ово саветовање. На Тари смо се први пут сусрели са могућностима примене секундарних сировина и напредних технологија у изградњи и одржавању путне мреже, са посебним освртом на нуспродукте термоенергетских постројења, познате као летећи пепео.

Услед разних објективних и других разлога до оваквог вида окупљања није дошло у наредних 11 година и тако смо дошли до Вршца 2017. када, судећи по приспелим радовима, а и временском периоду од претходног скупа, можемо очекивати значајан помак, пре свега у пракси заштите од утицаја изградње и одржавања путне мреже са многобројним искуствима са градилишта широм Србије, као и увођења потребе праћења стања животне средине током експлоатације, познатог под изразом мониторинг. Желим да нагласим да радови који разматрају утицај животне средине на мрежу путева, као последица климатских промена, не бих да улазим у њихове узроке, стиже на велика врата, кроз разматрање последица појаве снежних наноса, поплава, бујица и већ поменутих клизишта.

На крају, дозволите ми да поменем имена људи који су у значајној мери допринели постојању и договечности овог скупа. То су пре свега пок. Професор доктор Петар Митровић, дугогодишњи председник Друштва за путеве и Института за путеве, доктор Слободан Смиљанић и магистар Владета Вујанић, оба из Института за путеве.

Контакт:
Српско друштво за путеве “Via-Vita”
, Булевар Пека Дапчевића 45, 11000 Београд, Србија
Контакт особа: Весна Митрески
Тел/факс: +381 11 2493 134, Email: sdp.viavita@gmail.com, Email: sdp@via-vita.rs

Конгресна агенција:
Омнибус, Tел: +381 63 250 669, +381 11 451 4662
Контакт особа: Дејан Влашкалић
Email: office@putizivotnasredina.rs, dejan@omnibus.rs

 
all rights reserved: Српско друштво за путеве "Via-Vita" / дизајн: © 2017 / www.omnibus.rs