CYR | LAT | ENG
Logo
0102030405060708091011
 

 

ПУТ И ЖИВОТНА СРЕДИНА

24 - 26. мај 2023.
Врњачка Бања, Србија

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА АУТОРЕ РАДОВА:

Power Point шаблон за презентацију (Presentation-template)
на скупу се налази на следећем ЛИНКУ

Програм скупа (ПДФ) се налази на следећем ЛИНКУ

7. научно-стручни скуп ПУТ И ЖИВОТНА СРЕДИНА
одржаће се од 24. до 26. маја 2023. године
у Врњачкој Бањи
, у хотелу "Фонтана".

ЗАКЉУЧЦИ СА 6. НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА "ПУТ И ЖИВОТНА СРЕДИНА"
КОЈИ ЈЕ ОДРЖАН 2019. ГОДИНЕ
:

  1. Методологија израде планске и пројектне документације. Неопходност мултидисциплинарног приступа проблему и одређивања јасне хијерархијске структуре. Дефинисање процедура и правила за израду планске документације.
  2. Неопходност израде одговарајуће регулативе у форми правилника, подзаконских аката, процедура за рехабилитацију (одржавање) постојеће путне мреже. Посебну пажњу потребно је посветити одржавању система за одводњавање (нпр.сепаратори), како би се обезбедила њихова ефикасност и учинак предвиђен пројектном документацијом.
  3. Значај истражних радова у различитим фазама израде пројектне документације. Дефинисати програм истражних радова од почетне до крајње фазе пројектовања, односно од Генералног пројекта па све до Пројекта за извођење.
  4. Утицај климатских промена, како у пројектима новоградње, тако и у процесу рехабилитације постојеће мреже. Неопходност коришћења иновираних подлога у погледу падавина, водостаја и протицаја и потребних капацитета система за одводњавање. За постојеће објекте неопходан је систематски приступ идентификацији ризика на мрежи и прилагођавању путне мреже новим условима окружења.
  5. Неопходност размене искустава свих струка које су биле на било који начин укључене у процес реализације капиталних објеката путне инфраструктуре у Србији. Искуства стечена на реализацији објеката из претходног циклуса капиталних улагања, неопходно детаљно анализирати како би се избегле грешке сличне природе у будућности на извођењу наредних коридора.
  6. Неопходно је формулисати програм за детаљно истраживање ефекта коришћења електричних возила на заштиту животне средине.
  7. Неопходно је формулисати програм за детаљно истраживање утицаја саобраћаја на загађење непосредне околине пута, у зависности од ПГДС-а, структуре возила у саобраћајном току и сл. Посебну пажњу је потребно посветити заштити водоизворишних зона. Потребно је ускладити услове заштите дуж целе деонице инфраструктурних система. Такође, пажњу посветити и заштити малих и угрожених животињских врста.
  8. Потребно је дефинисати стратешки приступ за примену рециклираних и алтернативних материјала у изградњи и одржавању путне инфраструктуре. Потребно је на нивоу државе израдити стратегију, по угледу на поједине локалне самоуправе које исту имају.
  9. Потребно је дефинисати програм за перманентно истраживање утицаја временских неприлика на ефикасно одвијање саобраћаја, као и едукацију корисника на проблеме безбедности вожње у специфичним условима одвијања саобраћаја (магла, снежне падавине и лед, поплаве и сл.).

Научни одбор скупа "Пут и животна средина"

Организатори скупа:


 

Контакт:
Српско друштво за путеве “Via-Vita”
, Булевар Пека Дапчевића 45, 11000 Београд, Србија
Контакт особа: Весна Митрески
Тел/факс: +381 11 2493 134, Email: sdp.viavita@gmail.com, Email: sdp@via-vita.rs

Конгресна агенција:
Омнибус, Tел: +381 63 250 669, +381 11 451 4662
Контакт особа: Дејан Влашкалић
Email: office@putizivotnasredina.rs, dejan@omnibus.rs

 
all rights reserved: Српско друштво за путеве "Via-Vita" / дизајн: © 2017 / www.omnibus.rs