CYR | LAT | ENG
Logo
0102030405060708091011
 

 

ПУТ И ЖИВОТНА СРЕДИНА

24 - 26. мај 2023.
Врњачка Бања, Србија

7. научно-стручни скуп ПУТ И ЖИВОТНА СРЕДИНА
одржан је од 24. до 26. маја 2023. године
у Врњачкој Бањи
, у хотелу "Фонтана".

Предлог закључака 7. научно-стручног скупа ПУТ И ЖИВОТНА СРЕДИНА:

  1. Nеопходно је форсирати мултидисциплинарну сарадњу у припреми и реализацији пројеката путне инфраструктуре, без обзира да ли се ради о новоградњи, експлоатацији или одржавању. На ову потребу се посебно указује у односима између различитих планерских и пројектантских кућа;
  2. Постојећа регулатива која се односи на припрему планске и техничке документације, те документације која се тиче процене утицаја на животну средину и друштвено економске аспекте пројеката путне инфраструктуре у великој мери представља препреку за осмишљен, дубински приступ припреми и реализацији пројеката путне инфраструктуре. Додатно, кратки рокови, нереално ниске процене вредности појединих услуга и/или радова доприносе занемаривању искреног и исправног односа према заштити животне средине. Препоручује се да Српско друштво за путеве покрене иницијативу за унапређење регулативе;
  3. Климатске промене евидентно све више имају утицаја на експлоатацију, одржавање и реконструкцију путне инфраструктуре. У том смислу је неопходно холистички приступити ојачању/прилагођавању постојећих инфраструктурних капацитета за подношење утицаја од климатских промена, док је приликом пројектовања инфраструктуре неопходно уважавати препоруке међународних стручних организација као што су PIARC и IRF које имају значајна искуства у борби са климатским променама у домену саобраћаја и путне инфраструктуре (иновирање приступа припреми хидрографских и хидролошких подлога, процена ризика од природних непогода и природних катастрофа, начини прилагођавања инфрaструктуре и др.);
  4. Одржавање путне инфраструктуре је болна тачка у смислу да се највише пажње посвећује отклањању оштећења на коловозној конструкцији и саобраћајној сигнализацији и опреми док се другим елементима конструкције пута (нпр. систем за одводњавање, косине и сл.) посвећује значајно мања пажња, а самим тим расте ризик од угрожавања животне средине. Неопходно је утицати на унапређење праксе управљања и одржавања путне инфраструктуре;
  5. Искуства која су управљачи, планери, пројектанти, стручно-технички надзор и извођачи стекли у претходних 10-15 година на капиталним пројектима је потребно детаљно анализирати и утврдити смернице за даљи рад и деловање како би се избегле грешке сличне природе у будућности, а елементи добре праксе посебно нагласили;
  6. Потребно је анализирати светска искуства у домену примене алтернативних, рециклираних и регенерисаних материјала у изградњи и одржавању путне инфраструктуре те утврдити стратешки приступ на нивоу државе;
  7. Образовање кадрова, како и оквиру грађевинске, тако и саобраћајне струке, је потребно унапредити и то у оквиру основних и мастер академских студија, али и у форми целоживотног учења, односно континуалног обнављања и унапређивања знања. Српско друштво за путеве у том смислу треба да оствари блиску сарадњу са академским институцијама у држави и активно се укључи у анализу и унапређење наставних планова и програма.

Београд, 20.06.2023. године

за Научни одбор
Ђорђе Митровић, Игор Јокановић

Организатори скупа:


 

Контакт:
Српско друштво за путеве “Via-Vita”
, Булевар Пека Дапчевића 45, 11000 Београд, Србија
Контакт особа: Весна Митрески
Тел/факс: +381 11 2493 134, Email: sdp.viavita@gmail.com, Email: sdp@via-vita.rs

Конгресна агенција:
Омнибус, Tел: +381 63 250 669, +381 11 451 4662
Контакт особа: Дејан Влашкалић
Email: office@putizivotnasredina.rs, dejan@omnibus.rs

 
all rights reserved: Српско друштво за путеве "Via-Vita" / дизајн: © 2017 / www.omnibus.rs